Minnum félagsmenn á að skila tímalega nótum vegna styrkja. See news about grants also in Polish and English here below.

Minnum félagsmenn á að skila tímalega nótum vegna styrkja. Styrkir sem gilda vegna starfsársins 2023 þurfa að berast fyrir 28.desember svo þeir fáist greiddir fyrir mánaðamót. Minnum á að áramótin er viðmið rekstrarársins. Ef aðilar vilja fá greiðslu á styrkjum fyrir starfsárið 2023 samkvæmt lögum félagsins. 

Pólska.

Przypominamy naszym członkom o terminowym zwracaniu pokwitowań w przypadku stypendiów. Dotacje są ważne tylko na każdy rok, a za rok roboczy 2023 pokwitowanie należy wpłynąć do 28 grudnia, aby zostały wypłacone przed końcem miesiąca i były ważne na ten rok. Pamiętaj, że koniec roku jest punktem odniesienia dla roku operacyjnego. Jeżeli nasi członkowie chcą otrzymać wypłatę stypendiów za rok pracy 2023 zgodnie z przepisami związkowymi.

Eanglish.

We remind our members to return receipt on time for grants. Grants are only valid for each year and for the working year 2023 the receipt must be received by December 28th so that they are paid before the end of the month and to be valid for this year. Remember that the end of the year is the benchmark for the operating year. If our members want to receive payment of grants for the working year 2023 according to the union's laws.