Sjúkrasjóðsstyrkir

Styrkir eru greiddir um hver mánaðarmót og geta félagsmenn séð styrkina inni á félagavefnum þegar þeir skrá sig þar. 
Styrktarbeiðnir þurfa að berast í síðasta lagi tveimur dögum fyrir mánaðarmót eigi félagsmaður að ná greiðslum inn á reikning sinn þann mánuðinn. Undantekning á þessu er í desember en þá þurfa styrktarbeiðnir að vera búnar að skila sér fyrir 18. desember en greiðslur styrkja í desember eru framkvæmdar 22. desember.
Styrkir eru einungis greiddir fyrir hvert starfsár og þarf að skila inn fyrir hver áramót svo að þeir fáist greiddir.

Sjúkrasjóður félagsins greiðir styrki til félagsmanna vegna eftirfarandi : 

A)        Sjúkradagpeninga þ.e. 80% af öllum launum að meðtöldum greiðslu frá almannatryggingum í allt að fjóra mánuði með möguleika á framlengingu að loknum samningsbundnum greiðslum frá vinnuveitenda.

B)        Greiðir sjúkradagpeninga í allt að 90 daga til félagsmanns v/ veikinda maka og barna sé veikindarétti lokið hjá atvinnurekanda.

C)        Greiðir útfararstyrk við andlát virks og greiðandi sjóðsfélaga. Hægt er að sækja um undanþágu til umsóknar fyrir aðra við sérstakar aðstæður til stjórnar sjúkrasjóðsins. Nánari upplýsingar fást  hjá starfsmanni félagsins.

D)       Líkamsrækt: Greitt er 50% af upphæð að hámarki kr. 30.000 á hverju 12 mánaða tímabili.  Með líkamsrækt er m.a. átt við sund, reglulega þjálfun í viðurkenndri líkamsræktarstöð, hjá íþróttafélagi, golfklúbbi eða skíðafélagi o.fl.  Stöðin/skólinn/félagið skal vera lögaðili með kennitölu, fast heimilisfang og fasta aðstöðu.

E)        Greiðirsjúkraþjálfun/iðjuþjálfun,sjúkranudd,endurhæfingu virks og greiðandi félagsmanns sem tryggingastofnun greiðir ekki og vísað er í af lækni.  Hámarksstyrkur á ári er 90.000 krónur hjá fullvirkum félaga sem greitt hefur í sjúkrasjóð félagsins sl. 6.mánuði. Að öðru leiti greiðist styrkurinn eftir hlutföllum en að hámarki 80% af greiddum iðgjöldum til sjúkrasjóðsins.

F)         Greiðir af kostnaði virks og greiðandi félagsmanns v/ sjúkranudds en þó að hámarki sömu upphæð pr. tíma og greitt er fyrir sjúkraþjálfun, en skila þarf inn tilvísun frá lækni í nuddið. Hámarksfjöldi niðurgreiðslu er tólf skipti á ári, en miða skal þó hámark við lið E.

G)        Greiðir hluta af ferðakostnaði virks og greiðandi félagsmanns sem félagsmaður kann að verða fyrir vegna slyss eða sjúkdóms síns sjálfs og maka og barna undir 18 ára aldri enda greiði Tryggingastofnun eða aðrir aðilar ekki kostnaðinn

H)        Greiðir 50% af kostnaði virks og greiðandi félagsmanns fyrir tíu fyrstu skiptin vegna sálfræðiþjónustu samkvæmt tilvísun frá lækni.

I)          Greiðir allt að kr. 100.000.- vegna gleraugnaglerja eða linsukaupa virks og greiðandi félagsmanns þó aldrei meira en 50% af kostnaði á þriggja ára fresti. Styrkurinn greiðist ekki vegna skemmda á gleraugum sem atvinnurekanda eða tryggingum ber að bæta.

Í)          Greiðir allt að kr. 100.000.- v / laser-aðgerðar og eða augnsteinaskipta aðgerða virks og greiðandi félagsmanns þó aldrei meira en 50% af kostnaði. Þessi styrkur er veittur félagsmanni aðeins einu sinni.

J)         Greiðir einnig í augnskoðunum allt að 50% af reikningi en að hámarki þó 10.000.-kr.

K)         Greiðir allt að kr. 100.000.- v / kaupa á heyrnartækjum virks og greiðandi félagsmanns þó aldrei meira en 50% af kostnaði á fimm ára fresti. Styrkurinn greiðist ekki vegna skemmda á heyrnartækjum sem atvinnurekanda eða tryggingum ber að bæta.

L)         Borgar helming af reikningi virks og greiðandi félagsmanns fyrir almennar krabbameinsskoðanir. Sjúkrasjóðurinn greiðir einnig 50% af eftirfarandi speglunum, ristilsspeglun, magaspeglun og nýrnaspeglun af því gefnu að vísað sé í þessar  skoðanir af lækni.

M)         Styrkur vegna stoðtækja kr. 35.000 en þó aldei hærri en sem nemur 50% af kostnaði, en styrkur þessi er veittur til að bæta heilsu og vinnufærni félagsmanna og að ávísað sé af lækni á þau.

N)       Sjúkrasjóðurinn greiðir vegna endurhæfingar í Hveragerði vegna virks og greiðandi félagsmanns einu sinni vegna  sjúkdómsmeðferðar og vísað sé af lækni í meðferðina. Félagið greiðir allt að 50% af kostnaði en að hámarki 90.000 krónur.

O)        Félagið greiðir eina meðferð virks og greiðandi félagsmanns vegna endurhæfingar í áfengis og fíkniefnameðferðar. Skoða skal þó þátttöku atvinnurekanda. 

P)       Fæðingarstyrkur er veittur til virks og greiðandi félagsmanns með einu barni gegn framvísun fæðingarvottorðs og afriti af nýjum launaseðli þar sem fram kemur rétt starfshlutfall. Styrkurinn miðast við starfshlutfall foreldris og nemur hámarksstyrkur kr. 100.000 vegna  barns. Við fjölburafæðingu hækkar styrkur um kr. 50.000.-  Báðir foreldrar eiga rétt séu þeir aðilar að sjóðnum og uppfylla skilyrði um sjóðsaðild. Ef barn fæðist andvana eftir átján vikna meðgöngu er greitt 50% af styrk. Nemar eiga rétt á fæðingarstyrk ef þeir eru orðnir virkir og greiðandi félagsmenn  en þeir þurfa að skila inn vottorði um námshlutfall. Hægt er að senda þessar upplýsingar inn á netfangið fma@fma.is

Samkvæmt 9. grein laga félagsins tók stjórn félagsins þá ákvörðun á stjórnarfundi þann 1. október 2013 að til að vera fullgildur félagsmaður gagnvart styrkjum sjóðsins þurfi félagsmaður að greiða félagsgjald mánaðarlega í og að sá taxti sem miðað er við er taxti starfandi sveins eftir eitt ár starfandi í greininni, miðað við almenna kjarasamning Samiðnar. Taxti þessi uppfærist miðað við kjarasamninga og er uppfærður við hverja samninga. Lágmarks félagsgjald virks félaga er nú 3.651 krónur í félagssjóð og með greiðslum í sjúkrasjóð að upphæð 3.651 krónur ásamt síðan 0,5% menntagjaldi af þeim launum eða 1.825 krónur í endurmenntunarsjóð og 0,25% í orlofssjóð sem gerir upphæð 913 krónur. Samtals í heild sinni nema greiðslur fullvirks félaga að lágmarki 10.040 krónur. Greiði félagsmaður minna á hann einungis rétt á hlutfalli greiðslna sinna en þó að hámarki 80% af greiddu félagsgjaldi.