Desemberuppbót

Desemberuppbót fyrir hvert almanaksár miðað við fullt starf er:

  • 2019   92.000 kr.
  • 2020   94.000  kr.
  • 2021   96.000  kr.
  • 2022   98.000  kr.
  • 2023  103.000 kr. 
  • 2024  106.000 kr.

Desemberuppbót innifelur orlof, er föst tala og tekur ekki breytingum skv. öðrum ákvæðum. Áunna desemberuppbót skal gera upp samhliða starfslokum verði þau fyrir gjalddaga uppbótarinnar. 

Hverjir eiga rétt á desemberuppbót?

Desemberuppbótin á almennum markaði, að meðtöldu orlofi, er föst tala og skal greiðast í síðasta lagi 15. desember miðað við starfshlutfall og starfstíma.

Starfsmenn sem verið hafa samfellt í starfi hjá atvinnurekanda í 12 vikur á síðustu 12 mánuðum eða eru í starfi 1. desember eiga rétt á desemberuppbót. Starfsmenn í ákvæðisvinnu fá greidda desemberuppbót líkt og aðrir.

Sá tími sem starfsmaður er í fæðingarorlofi telst sem starfstími við útreikning desemberuppbótar.

Iðnnemar í fullu starfi hjá fyrirtæki á námstíma fá fulla desemberuppbót.

Fullt starf telst vera 45 unnar vikur eða meira fyrir utan orlof.

 ákvæðisvinnu fá greidda desemberuppbót líkt og aðrir.

Heimilt er með samkomulagi við starfsmann að uppgjörstímabil sé frá 1.desember til 30.nóvember ár hvert í stað almanaksárs.