Pólska/Enska Lokalne badania w Akureyri prowadzone przez Iðunnę, hutników-spawaczy-mechaników i operatorów maszyn/Local studies in Akureyri by Iðunna, steelworkers-welders-mechanics and machine operators.

Kurs ten omawia obowiązki odpowiedzialnego kierownika spawania i o czym musi pamiętać przy planowaniu projektów spawalniczych. Normy IST EN ISO 1090 i iST En ISO zostały szczegółowo sprawdzone. TÚV Nord wystawia uznanie na potrzeby badania. Członkowie powinni omówić ze swoimi przełożonymi, czy ten kurs jest przydatny w Twojej firmie. Nauczanie odbywa się w języku angielskim.                                                                                      /Members receive this course at a subsidized price if they register through the association at fma@fma.is. This course covers the responsibilities of the responsible welding manager and what he needs to keep in mind when planning welding projects. The standards IST EN ISO 1090 and iST En ISO are reviewed in detail. TÚV Nord issues recognition for the study. Members should discuss with their superiors whether this course is useful in your company. 

Teaching takes place in English.